INFO SEKOLAH

DAFTAR SEGERA

PROFIL YAYASAN PENDIDIKAN SURAU MINANG

PROFIL

Pendidikan Surau Minang merupakan sebuah Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan, yang berdomisili di Kota Padang-Sumatera Barat, mempunyai tujuan untuk mendidik anak yang berkarakter Islami sesuai Al-Qur’an dan Hadits, sehat, berprestasi serta berwawasan lingkungan, disamping itu lebih menitikberatkan kepada adab/prilaku (QS. Lukman 13-19):

 • Adab kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala  (Jangan syrik kepada Allah, Mendirikan Sholat);
 • Adab kepada kedua orang tua  (Berbakti kepada kedua orang tua);
 • Adab kepada diri sendiri dan sesama manusia  (jangan bohong, jangan sombong, sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suara).

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menjelaskan bahwa adab memiliki pengaruh yang besar untuk mendatangkan kecintaan dari manusia, sebagaimana firman-Nya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. [QS. Ali Imran: 159]

Rasulullah bersabda: Wahai Aisyah! Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut yang menyukai kelembutan. Allah akan memberikan kepada orang yang bersikap lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang bersikap keras dan kepada yang lainnya. (Shahih Muslim No.4697)

Yayasan Pendidikan Surau Minang merupakan yayasan pendidikan berbasis Sunnah di Kota Padang, dibawah binaan langsung

 • Ustadz Dr. Agustiar Abu Ibrahim, Lc, MA

(Pemateri Surau TV, Pimpinan Ponpes Dar el Iman)

 • Ustadz Faisal Abdurrahman, Lc, MA

(Pemateri Surau TV, Pembina Ponpes Ibnu Umar)

BERKARAKTER ISLAMI SESUAI AL-QUR’AN DAN HADITS, SEHAT, BERPRESTASI,  SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN

 • Membentuk anak didik yang beriman, beramal shaleh, berkualitas dan berbasis sunnah;
 • Membudayakan selalu berperilaku hidup sehat;
 • Meningkatkan profesionalitas guru dan pegawai;
 • Melaksanakan kurikulum bernuansa sunnah, serta berwawasan lingkungan;
 • Mewujudkan sekolah yang bersih, indah, nyaman dan aman.

MOTO KAMI:  IKHLAS, BERTAQWA DAN BERILMU

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN SURAU MINANG

(SK. Kemenkumham No. AHU-0007560.AH.0104 Tahun 2019 Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Surau Minang)

 

Pendiri                         :  Dr. Aulia Azhar, M.Si

Pembina                     :

 1. Ustadz Agustiar Lc, MA (Abu Ibrahim)
 2. Ustadz Faisal Abdurrahman, Lc, MA

Pengawas                   : Aniska Utama, SE

 Ketua Yayasan            : Dr. Aulia Azhar, M.Si

Sekretaris                   : Emilhammirshad, MT

Bendahara                  : M. Irsyad

KURIKULUM PADANG ISLAMIC SCHOOL

Memadukan antara kurikulum Dinas Pendidikan dengan Kurikulum Khas Pendidikan Surau Minang.

MUATAN LOKAL

 • Dirosah Islamiah (Adab sehari-hari sesuai sunnah).
 • Tahsin (Baca Tulis Al quran).
 • Tahfidzh (Hafalan Alqur’an).
 • Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.

Tenaga pengajar merupakan lulusan dari PTN, PTS yang ternama, yang berkompeten dibidangnya, Para pendidik mengajar dengan penuh dedikasi dan ketulusan.

DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR JUMLAH GURU DAN SISWA DALAM 1 LOKAL:

Tenaga Pendidik (Guru) 2 orang Guru PGSD

Tenaga Pendidik (Guru) 1 orang TK IT

Peserta Didik paling banyak 25 orang/lokal (SD IT)

Peserta Didik paling banyak 12 Orang/lokal (TK IT)

WAKTU PEMBELAJARAN

TKIT Senin s/d Jumat 8.00 – 13.00

SDIT Senin s/d Jumat 8.00 – 15.15

DATA PADANG ISLAMIC SCHOOL

0
90 MURID
0
17 GURU PROFESIONAL
0
1 ADMINISTRASI
0
7 KELAS AKTIF

AYO DAFTAR SEGERA

Segera Daftarkan Karna Quota Terbatas